O nás

Mgr. Radovan Hulík

- narodený v 1974 v Trnave

- vyštudoval Univerzitu Komenského, Fakultu telesnej výchovy a športu a Prírodovedeckú fakultu

- 2 medizárodné certifikáty Bachovej kvetovej terapie (BIEP) Londýn

 

Od r. 2008 som sa začal venovať nespracovaným emóciám a emočným či psychickým stavom, ktoré vyúsťujú až do fyzických prejavov na tele vo forme rôznych chorôb. Prvé skúsenosti s Bachovou terapiu ma presvedčili o správnosti smerovania a po absolvovaní druhej úrovne medzinárodného vzdelávacieho kurzu pod záštitou Bachovho centra v Londýne som sa rozhodol popri klasickej Bachovej terapii využiť ďalšie produkty, ktoré môžu pomôcť zvládať náročné situácie a harmonizovať telo a dušu.

Bio čaje s Bachovými kvetmi sú novinkou na trhu a ako výhradný dovozca pre Slovensko, Českú republiku, Poľsko, Maďarsko a Rusko ponúkam nielen vysoko kvalitný produkt za výbornú cenu, no aj spoluprácu s lekárňami, obchodmi so zdravou výživou a poradcami v Bachovej terapii.

 

 

H&S kvalita

Viac ako 50 rokov skúseností sú zárukou najvyššej kvality čaju. Tá je kľúčovým faktorom úspechu pre celú spoločnosť. Kvalita je chápaná ako proces, ktorý je vo všetkých fázach vývoja produktu, od výberu surovín cez vývoj a výrobu až po doručenie.
H&S je v Nemecku jediná značka, ktorá dodáva 100 % vlastné liečivé produkty, pretože len tak je možné optimálne sledovať kvalitu výrobkov. Závod v Kressbronne má výrobnú licenciu pre liečivé čaje v súlade s prísnymi pokynmi SVP (Good Manufacturing Practice). Tieto pravidlá sú prísnejšie ako pravidlá v potravinárskom priemysle v mnohých oblastiach.
H&S kvalita je založená okrem iného na požiadavkách nariadenia týkajúceho sa hygieny potravín. To zahŕňa sofistikované postupy HACCP (Hazard Analysis a Critical Control Points), t.j. výrobný proces priebežne analyzovaný s ohľadom na najvyššiu kvalitu. Systém manažérstva kvality bol navrhnutý tak, že je trvalo zaručená vysoká kvalita každého čaju. Spoločnosť od roku 2006 vlastní významný medzinárodný atest od IFS (International Food Standard). Prísne výrobné normy kontrolujú nielen externí audítori, ale aj výrobní pracovníci sú školení v rámci opatrení na zabezpečenie kvality. To zahŕňa prísne dodržiavanie hygienických pravidiel, ako sú hygienické oblečenie, zakrytie vlasov a pravidelné čistenie rúk. Dôležitým predpokladom pre vysoký štandard kvality H&S čajov je používanie prvotriednych surovín. Vhodného dodávateľa vyberáme auditom, vzorky musia zodpovedať stanovenej kvalite – chuti, vône a vzhľadu. Laboratórne kontrolujeme obsah hlavných zložiek a čistotu. Jedine čisté suroviny sú odoslané do výroby. Takisto monitorujeme aj obalový materiál, aby nedošlo k interakcii či vstupu nežiadúcich látok do čajov. H&S čaje sú dodávané v ochrannom vrecúšku, ktoré chráni arómu, zachováva účinok a chráni pred vlhkosťou. Nakoniec aj označovanie kartónov s dátumom expirácie a číslom šarže (výrobné číslo) je možné podrobiť spätnej kontrole. Žiadna spoločnosť nie je dokonalá, no neustále pracujeme na zlepšovaní.

 
H&S Tee